Çalışma Alanlarımız

Bağatur Avukatlık Bürosu olarak yenilikçi projelerin hukuki altyapısına imza atma ve büyük alacak tahsilatları gerçekleştirmenin yanında pek çok alanda hizmet sunuyoruz.

Aile Hukuku

Empty section. Edit page to add content here.

Eğitim Hukuku

Engellilerin eğitim hakları
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Asperger sendromu ve otizm

Enerji ve Altyapı Hukuku

Karbon Piyasaları
Yenilenebilir Enerji

Fikri Haklar Hukuku

Lisans, franchise ve gizlilik sözleşmesi başta olmak üzere sözleşme hazırlığı ve incelemesi
Durum değerlendirmesi yapılarak SWOT analizi hazırlanması
Fikri hakkın ihlali durumunda yerel ve yüksek mahkeme nezdinde dava takibi

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul değerleme konusunda projeler
Gayrimenkul satımı ve kiralanması konusunda sözleşme hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin değerlendirilmesi konusunda danışmanlık
Gayrimenkul ile ilgili (Kira Hukuku da dâhil olmak üzere) dava takibi

Havacılık Hukuku

Uçak kazalarına ilişkin davaların takibi
Başta uçak ve helikopter olmak üzere hava araçlarının alım satım işlemleri ve ruhsatlandırılmaları konusunda danışmanlık

İş Hukuku

İşçi veya işverenin 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde menfaatlerinin korunması
Bireysel ve Toplu İş Hukuku konusunda danışmanlık
İşe iade, kıdem tazminatı, ücret alacağı vb talepli davalarda avukatlık
İşten çıkarma sürecinde işveren ve işçinin haklarını korumak üzere danışmanlık
Şirketlerde üst yönetim ve insan kaynakları personelinin İş Hukuku konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim projeleri
İnsan Kaynakları yapılandırması projeleri

İcra ve İflas Hukuku

Bireysel ve kurumsal icra dosyalarının hazırlanması, takibi ve tahsili
İcra ve İflas Hukuku’ndan kaynaklanan davaların takibi
İflas işlemleri, iflasın ertelenmesi ve konkordato uygulaması konusunda danışmanlık

Malpraktis

Empty section. Edit page to add content here.

Madencilik Hukuku

Maden işletme izni, devri ve feshi ile ilgili işlemlerin takibi ve bunlardan kaynaklanan hukuk ve idare davalarında avukatlık
Maden işletmelerine karşı açılan başta iş hukuku davaları ve tazminat davaları olmak üzere dava takibi
Maden işletmesi için gerekli olan her türlü sözleşmenin hazırlanması konusunda danışmanlık.

Medikal Hukuku

Beşeri İlaçlar
Zirai İlaçlar
Tıbbi Cihazlar (Vücuda yerleştirilebilir tıbbi cihazlar ve in-vitro cihazlar)

Miras Hukuk

Vasiyetname hazırlanması konusunda danışmanlık
Tereke tespit, vasiyetnamenin iptali gibi davaların takibi
Tespit edilen terekenin mirasçıların üzerine geçirilmesi için gerekli işlemlerin takibi konusunda danışmanlık

Reklam Hukuku

Sözleşme hazırlığı ve incelemesi
Durum değerlendirmesi yapılarak SWOT analizi hazırlanması
Dava takibi

Rekabet Hukuku

Rekabet mevzuatına uyum
Dava takibi
Rekabet Kurumu nezdinde başvuruların yapılması ve takibi

Sağlık Hukuku

Malpraktis ve organ nakli konularında dava takibi
Özel sağlık merkezlerinin kurulması, özel hukuk ve idare hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

Sigorta Hukuku

Sigorta alacaklarının takibi
Sigorta davalarının yürütülmesi
Bireysel müvekkillerin sigorta şirketleri ile ihtilaflarını çözmeye yönelik danışmanlık

Şirketler Hukuku

Anonim ve limited şirket kuruluş işlemleri (şirket ana sözleşmesinin hazırlanması),
Şirketlerin birleşme ve devralma işlemlerinin yürütülmesi,
Şirket satın alma işlemlerinde hisse satım sözleşmelerinin hazırlanması,
Yasal inceleme sürecinde satın alınacak şirketin durumunun değerlendirilerek rapor hazırlanması,
Şirketlerin genel kurul, pay defteri yazılması, ticaret sicil gazetesindeki ilanları gibi işlemlerin takip edilmesi
Kurumsal uyum politikaları ve etik değerler konusunda şirketlere danışmanlık verilmesi
İş geliştirme ve finans konularında projeler oluşturulması ve danışmanlık verilmesi
Şirket yönetişimi konusunda danışmanlık verilmesi
Aile şirketlerinin anayasalarının yazılması

Tarım Hukuku

Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı
Organik tarım
Islahçı hakları

Tazminat Hukuku

Empty section. Edit page to add content here.

Tahkim

Bağatur Avukatlık Bürosu olarak, demir çelik, inşaat, taşımacılık, buğday üretimi sektörlerine tahkim konusunda danışmanlık hizmeti verilmiş ve tahkim süreci yürütülmüştür.

Teknoloji, Medya ve Telekom Hukuku

AR-GE
Kitle İletişim Hukuku
İnternet
Basın Kanunu & Basın Konseyi
RTÜK
Reklam Hukuku

Tüketici Hukuku

Mahkemeler ve Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde iş takibi ve avukatlık

Uluslararası Ticaret Hukuku

Gümrük Hukuku konusunda danışmanlık ve dava takibi  Milletlerarası Mal Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hakkında danışmanlık ve proje  Havayolu taşımacılığı başta olmak üzere Taşımacılık Hukuku konusunda danışmanlık ve dava takibi