Büyük Alacak Tahsilatı

BÜYÜK ALACAKLARINIZI TAHSİL EDİYORUZ

Günümüzde yasaların değişmesi nedeniyle iyice zorlaşan özellikle büyük alacakların tahsili konusunda oldukça tecrübeli ve başarılıyız. Bizi bir adım öne çıkaran özelliğimiz; duruma uygun çözümler üretmek ve risk doğmadan doğru önlemi almak. Alacağı para olarak tahsil etmeyi odak noktası haline getirmek yerine alacağı alacak olarak tahsil etmeye önem veriyoruz.

Uzlaşma ile “Kazan – kazan yaklaşımı”nı sağlamak istiyoruz. İcra öncesi tahsilat ile bunu mümkün kılıyoruz. İşimiz gereği zaman zaman alacaklı, zaman zaman da borçlu vekilliği yapıyoruz. Borçluların hangi koşullarda nasıl davrandığı ile ilgili tecrübelerimiz sayesinde tahsilatlarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Uzlaşma ile “Kazan – kazan yaklaşımı”nı sağlamak istiyoruz. İcra öncesi tahsilat ile bunu mümkün kılıyoruz. İşimiz gereği zaman zaman alacaklı, zaman zaman da borçlu vekilliği yapıyoruz. Borçluların hangi koşullarda nasıl davrandığı ile ilgili deneyimlerimiz sayesinde tahsilatlarımızı başarıyla gerçekleştiriyoruz.

Öncü göstergelerle karşılaşıldığında; sürece en başından bizi dahil etmenizi önermekteyiz. Erken uyarı sistemi kurmanızı bu nedenle size tavsiye ediyoruz. Böylesi durumlarda neler yapıyoruz?

• İcra işlemini başlatmadan önce borçluyla hemen bir araya gelip durum analizi yapıyor; alacak teminatlandırıyor ve borç tasfiye sözleşmesi süresince (bazen bir yıl) takip ediyoruz.
• Bu süreçte bize ödenecek olan ücreti borçluya eğer vade yaparsak olduğu gibi yansıtıyoruz. Bu yaklaşım, hem alacaklının hem de borçlunun ciddi anlamda avantajına oluyor.
• İcra yoluna gitmeyince, özellikle bankalar nezdinde kredi kaynakları kesilmeden tahsilât yapma çabamız sonuç verirse, masadan herkes mutlu kalkıyor.
• Borcun ödenmediği durumlarda ise ilk sırada biz olduğumuz için alacağımızın tamamını kısa sürede tahsil etme olanağımız doğuyor. Bu yaklaşımımız sayesinde birçok alacaklı için ciddi rakamlarda alacak tahsil ettik, etmeye de devam ediyoruz.