Özel Gereksinimli Bireyler İçin Eğitim Hukuku

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKLARINA DESTEK VERİYORUZ

Bağatur Avukatlık Bürosu olarak toplumsal duyarlılık konusunda da herkesten bir adım öne çıkıyoruz. Özel gereksinimi olan çocuklar için eğitim hukuku alanında bir desteğe ihtiyacınız varsa, biz buradayız.

Hepimiz, çocuklarımızın okul hayatı sorunsuz geçsin, ders başarısızlıkları, davranış sorunları ile karşılaşmayalım istiyoruz. Öyle ya, çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Tüm çabalarımız, onların en iyi şekilde yetişmesine, başarılı kabul edilen okullarda okumasına, üniversite kazanmalarına ve meslek sahibi olmalarına yönelik. Fakat çocuğumuz özellikle okul çağı geldiğinde, daha önce yaşamadığımız sorunlarla karşılaşabiliyoruz; dikkat eksikliği ya da dikkat dağınıklığı, hiperaktivite sorunları, çeşitli öğrenme bozuklukları, disleksi, bazen üstün zeka, bazen duygusal uyum güçlükleri; depresyon vb. gibi teşhislerle çocuk ruh sağlığı hekimleri, pedagog ve eğitimciler arasında mekik dokuyan ebeveynler haline gelebiliyoruz. Ancak yapılması gerekenler sadece bunlarla sınırlı değil. Çünkü çocukla ilgili beklentilerin yüksek olduğu aynı ortamda, çocuğa gereken eğitim desteğini vermeden, onu, yaşadığı sorunu daha kolay atlatmasını sağlayabilecek, soruna özgü bir takım kolaylıklardan yararlandırmadan devam etmek; maalesef içinde bulunulan durumu zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamakta. Sonuçta, aileler muzdarip, okullar, öğretmenler sıkıntılı, çocuk zorluklar içerisinde… Eğitim hayatı, okul yaşamı aksamakta, sorunlar çığ gibi büyümekte…

Özel çocuklar için özel eğitim hakları konusunda toplum bilincine katkı sağlamak ve bu doğrultuda haklar ve olanaklardan haberdar dahi olmayan bireylerin ve ailelerin farkındalıkları için çalışmalarımızı yıllardır daha da geliştirerek sürdürmekteyiz. Bu zamana kadar Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, STK’lar ve MEB ile çalışmalarda bulunduk. MEB’in bir AB projesi olan “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi”’ne uzman olarak katılarak, “mevzuat ve stratejik plan” başlığı altında “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi, Uluslararası Sözleşmeler, İlkeler, Standartlar ve Türk Özel Eğitim Mevzuatı açısından Sorunlar, Tespit ve Önerileri” hazırladık.

2014 yılında ise “Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nin Türkiye’de Uygulanma ve İzlenmesine Destek Projesi” kapsamında Aile Bakanlığı’na proje raporları hazırladık.

Bir çocuğun sisteme uyum sağlaması için çocuğun “değiştirilmesi” gibi bir şey söz konusu değildir. Bir bütün olarak okul sistemi tüm öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için değişiklik yapılabilecek şekildedir, buna yönelik olmalıdır. Hiç bir çocuğun “fırsat eşitliği” ilkesine uygun eğitim alması engellenemez, çocuğun üstün yararı her koşulda bunu gerektirir.

Çocuğun en temel haklarından birisi olan eğitimde fırsat eşitliğinin gereği gibi yerine getirilmesinde, hukukun ve hukukçunun, aynı hekim ve eğitimci gibi aydınlatma, koruma, önlem alma görevinin yadsınmaması gerekir. “Koruyucu hukuk” uygulamaları tıpkı “koruyucu hekimlik” uygulamaları gibi düşünülmesi ve yaygınlaşması gerektiğine inanıyoruz.

http://blog.classloom.com/cocugunuzda-dehb-ve-oog-olabilir-mi/