a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

Arabuluculuk

BAĞATUR HUKUK
Arabuluculuk

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda arabuluculuk, Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlanmaktadır.

 

Alternatif çözüm yolu olarak nitelendirilen arabuluculuk, davaya konu olmuş veya olabilecek uyuşmazlıkların bir arabulucu eşliğinde karşılıklı olarak müzakere edilerek çözüme kavuşturmayı amaçlar. Arabuluculuğun yararlı olabilmesi için tarafların gönüllü katılımları kadar sürecin, alanında uzman bir arabulucuyla gerçekleşmesi çok önemlidir.

 

Davaların aksine bu süreçte tarafların sosyal ve ticari ilişkileri zedelenmeden sorunlar çözülmekte, her iki taraf da kazançlı çıkmaktadır. Arabuluculuk, tarafları uzun süren yargılamalardan, yargılamaların sebep olduğu harcamalardan kurtaran bir araya gelmelerini, birbirlerini dinlemelerini ve anlamalarını sağlayan mahkeme dışı, hızlı ve alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

 

Hangi Uyuşmazlıklar İçin Arabulucuya Başvurulur?

 

Kanunda bazı uyuşmazlık türleri için dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartı olarak düzenlenmiştir.  Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar, Türk Ticaret Kanununun 5/a maddesine göre, Türk Ticaret Kanununun 4. maddesinde belirtilen tüm ticari davalar ile diğer özel kanunlarda yer alan ticari davalar, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında ve İş hukukunda işçi ve işveren arasındaki yıllık izin ücreti, fazla çalışma (fazla mesai) ücreti, maaş vb. gibi işçilik alacakları ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı vb. gibi tazminatlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunludur.

 

Öte yandan  üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek  özel hukuk alanına giren tüm uyuşmazlıklarda süreci ihtiyari arabuluculuk ile yürütmek mümkün olmakla birlikte bu kapsamda dava şartı arabuluculuk konusu olan bir uyuşmazlığın da ihtiyarı arabuluculuk ile çözülmesi mümkündür.

 

BAB Arabuluculuk Merkezi çatısı altında hem Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan uzman arabulucu kadrosu ile ihtiyari arabuluculuk süreçlerinizi yürütmekte hem de deneyimli avukatları ile arabuluculuk süreçlerinde taraf vekili olarak hizmet vermektedir.

 

Bünyemizdeki uzman arabulucularımız yaptıkları çalışmalar ve katıldıkları projeler ile arabuluculuğun gelişmesine ve yaygınlaşmasına da destek vermektedir. Bu kapsamda, İngiltere Büyükelçiliği ve Arabuluculuk Daire Başkanlığının işbirliği ile yürütülen ve arabuluculuğun ulusal ve uluslararası alanda nasıl uygulanabileceğini araştıran “Ticari Arabuluculuk İstanbul Model Projesinin” iki dönem yürütücülüğünü yapmıştır. 

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com  adresinden bize ulaşabilirsiniz.