a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

Tazminat Hukuku

BAĞATUR HUKUK
Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla oluşturulmuştur. Maddi ve manevi tazminat davalarıyla bireyin uğradığı zararların tazminine gidilmektedir. Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren olayın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir.

Maddi tazminat davaları ölüm sebebiyle destekten yoksun kalma, maluliyet ve işgücü kaybı gibi bedensel zararlardan kaynaklanabileceği gibi malvarlığının zarar görmesinden de kaynaklanır.

Manevi tazminat davaları haksız bir fiil veya işlem nedeniyle davacının ruhsal bütünlüğünü bozan manevi acıların giderilmesi amacıyla açılır.

Maddi ve manevi tazminat davaları borçlar hukukundan çerçevesinde imza edilen sözleşmelerin ihlali, trafik kazaları sonucu yaralanma veya ölüm, doktor uygulama hatası sonucu ölüm veya sakat kalma, iş kazası sonucu ölüm ve sakat kalma gibi farklı konularda ortaya çıkan zararları tazmin eder. Hukuk Büromuz oluşan zararların tazmin edilmesi amacıyla müvekkillerimize hukuki destek vermekte ve dava süreçlerini takip etmektedir.

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.