a

Facebook

Twitter

Copyright 2018 AloraNet.
Tüm hakları saklıdır.

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

Arama
Menü
 

Tüketici Hukuku

BAĞATUR HUKUK
Tüketici Hukuku

Tüketici Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi, tüketici uyuşmazlıklarının tüketici mevzuatı çerçevesinde ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz şirketlerin menfaatlerine uygun düşecek şekilde çözümü için hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Sunduğumuz hizmetler:

• Şirketlerin faaliyet alanına giren konularda gerekli sertifika ve belgelerin alınması konularında hukuki danışmanlık verilmesi,
• Şirketlerin değişen tüketici mevzuatından haberdar edilmesi,
• Yaşanılan hukuki süreçler göz önünde bulundurularak, ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanmasında hukuki destek verilmesi,
• Değişik tipte ürün ve hizmet satışlarının hukuki uygunluğu konusunda hukuki destek verilmesi ile bu satışlara ilişkin altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması,
• Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması,
• Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi,

 

Detaylı bilgi için info@bagatur.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.